Regiesoftware voor vroegsignalering van financiële problemen

Met de webapplicaties RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf van Inforing is het mogelijk om problematische financiële signalen binnen huishoudens op te vangen, te matchen en op te volgen. Een gemeente kan, naar eigen inzicht, met deze actuele informatie de manier van aanpak in kaart brengen en vroegtijdig actie ondernemen om verdere problematiek voor de schuldenaar te voorkomen en de maatschappelijke schade te beperken.

Statistieken

Voor een overzicht met vaste lasten partners en een prognose voor het aantal signalen per gemeente kunt u terecht op onze statistieken pagina.

Bekijk de statistieken
 

RIS Vroeg Eropaf

Het unieke regiesysteem waarmee enkelvoudige meldingen doorgegeven worden op basis van postcodes. Iedere melding wordt hierdoor één op één opgepakt en afgehandeld. Binnen verschillende gemeenten wordt RIS Vroeg Eropaf gebruikt voor het project ‘vroegsignalering bij problematische schulden’.

Meer over RIS Vroeg Eropaf

RIS Matching software

RIS Matching is de webapplicatie voor het verzamelen en “matchen” van signalen die door verschillende dataleveranciers worden doorgegeven.

Deze webapplicatie wordt gebruikt ter ondersteuning van het werkproces voor het project vroegsignalering van schulden.


RIS Matching is begin 2018 samen met de gemeente Breda ontwikkeld en wordt inmiddels door verschillende gemeenten actief gebruikt voor het ontvangen en matchen van signalen vanuit verschillende lokale of landelijke partners. Tegenwoordig maken namelijk niet alleen woningcorporaties maar ook zorgverzekeraars, energiebedrijven en waterbedrijven deel uit van het project ‘preventie en vroegsignalering van schulden’.


Meer over RIS Matching

Belangrijkste functionaliteiten binnen deze applicatie zijn als volgt op te sommen:

  • Het ontvangen van de signalen gebeurt middels Excel of CSV bestanden in een online webapplicatie (op verzoek zijn ook koppelingen of andere bestandsformaten bespreekbaar).
  • Binnen de applicatie wordt visueel zichtbaar welke dataleveranciers hun signalen hebben doorgegeven en hoeveel signalen in het bestand aanwezig zijn.
  • Vanuit de applicatie kunnen reminders naar de dataleveranciers verstuurd worden.
  • Per gemeente kan bepaald worden hoe er exact gematched dient te worden. Standaard gebeurt dit op basis van postcode en huisnummer combinaties.
  • RIS Matching sorteert de lijst op basis van de door de gemeente bepaalde prioriteiten (aantal dataleveranciers, soort achterstand, hoogte achterstanden, etc).
  • De projectleider of de medewerker van de gemeente die de matches controleert, kan zelf ‘aan de knoppen zitten’. Hiermee heeft deze medewerker de mogelijkheid om een aantal filters toe te passen op de matches die zijn ontstaan om zo een definitieve lijst van matches zelf op te stellen.
  • Er kunnen met één druk op de knop management rapportages worden uitgedraaid.

RIS Vroeg Eropaf software

In het kader van het project vroegsignalering bij problematische schulden is in samenwerking met de gemeente Amsterdam de applicatie RIS Vroeg Eropaf ontwikkeld. Dit unieke regiesysteem wordt sinds 2009 zeer succesvol ingezet bij verschillende gemeenten.

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat bij instanties voor schuldhulpverlening. Een dilemma waar gemeenten daarom mee worstelen is de vraag wanneer burgers met dreigende problematische schulden benaderd moeten worden. Gebeurt dit te vroeg dan gaat dit in tegen de gedachte van zelfredzaamheid van burgers en is er bovendien de kans dat er nog geen probleem is. Gebeurt dit te laat en zijn de schulden al zeer groot dan is de kans op een oplossing klein. Het is dus zaak voor gemeenten om hierin het goede moment te vinden. Huishoudens met beginnende betalingsproblemen kunnen sneller opgespoord worden met RIS vroeg Eropaf. Hierdoor is het vinden van het juiste moment voor benadering preciezer te bepalen.


Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt: het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en de gegevens zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor de schuldhulpverleners en maatschappelijk werkers die daadwerkelijk op pad gaan.


Vragen? Laat het ons weten
image
 

Vraag vrijblijvend het informatiepakket aan

Almere
Alphen
Breda
Purmerend
Leiderdorp
Weert
Zoetermeer
Zaltbommel
Amsterdam
Leiden
Altena
Haarlemmermeer
Hilversum
Maasdriel
Aalburg
Diemen
Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen
Woudrichem
Werkendam
Lansingerland
Venray